Hitelezői tájékoztató

hitelezői értekezletek

Az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőket:

A Cstv. változásával bevezetésre került a meg nem térülési nyilatkozat kiadásának díja.

A nyilatkozat kiadásának DÍJA : 2.000 Ft + ÁFA

A fizetendő összeget a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. bankszámlájára kell átutalni :

Bankszámla szám : OTP Bank Nyrt. 11711041-29923003-00000000

Valamint:

A többször módosított 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 63/B.§ (1) bekezdése alapján felhívjuk a Tisztelt Hitelezőket, hogy amennyiben az alábbi felszámolási eljárásokban bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és más vagyoni értékű jogokat is), azt a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. felé 15 napon belül jelentse be.

A Tisztelt Hitelezők türelmét megköszönve!

Egyszerűsített felhívás

A fentiekben előadottakra, valamint arra figyelemmel, hogy a felszámolási eljárás -iratanyag, illetve vagyon hiányában - technikailag lebonyolíthatatlan ezúton kívánjuk a T. Hitelezők szíves tudomására hozni, hogy a felszámoló a Cstv. 63/B. §. alapján, a törvényben előírt határidő elteltét követően egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a felszámolási eljárást elrendelő bírósághoz benyújtani az alábbi felszámolási eljárásokban.

Hitelezői értekezletek

Értesítjük a T. Hitelezőket, hogy az alábbi cégeknek hitelezői értekezletet tartunk:

A hitelezői értekezlettel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Felhívjuk a T. Hitelezők figyelmét, hogy a hitelezői értekezleten személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehet.

Ezek módjai:

Pothárn Miklósné: e-mail (potharn.miklosne@tgvf.hu); viber (Pothárn Miklósné 06-30-929-8236)

Terdik Tibor: Microsoft Teams (terdik.tibor@account-controll.hu); e-mail (terdik.tibor@account-controll.hu); viber (Terdik Tibor 06-30-436-5289)

Kérjük a T. Hitelezőket, hogy a hitelezői értekezlet kiírt dátuma előtt 5 nappal tájékoztassanak bennünket, hogy milyen módon szeretnék felvenni a kapcsolatot a felszámolóval a sikeres hitelezői gyűlés megtartása érdekében.

frissítve 2020.03.09
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!